Heeft u als werkgever behoefte aan advies bij een vastgelopen
re-integratietraject of over de Wet Verbetering Poortwachter ? Wilt u uw verzuimdossiers gescreend hebben voor de beoordeling van het UWV ?

Neemt u gerust contact op voor een passend advies.

Mijn arbeidskundige dienstverlening richt zich onder meer op:

- arbeidskundig onderzoek
- werkplekonderzoek
- verzuim en begeleiding
- duurzame inzetbaarheid
- onderzoek passendheid functie
- eigen risico dragerschap voor WGA
- verzorgen van trainingen omtrent verzuim en regelgeving
- coaching

Bovenstaande dienstverlening geven een kader waarin De Boer Arbeidskundig Advies u ondersteuning kan bieden. Omdat iedere situatie uniek is, wordt samen met u overlegd welke dienstverlening noodzakelijk is.

Arbeidsdeskundige Pieter de Boer uit Kampen

© De Boer Arbeidskundig Advies